Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2022 г., Тема „По-добри връзки“


Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас се включва в Европейската седмица на мобилността, съвместно с Областна дирекция на МВР - Бургас с посещение, беседа, игри с детски градини за пътната безопасност:

  1. На 20 септември от 09:30 часа, детска градина „Радост“ в гр. Бургас.
  2. На 21 септември от 10:00 часа, детска градина „Ален Мак“ в с. Звездец, община Малко Търново.
  3. На 21 септември от 11:00 часа, детска градина „Юрий Гагарин“ в гр. Малко Търново.

Темата  на Европейската седмица на мобилността  през 2022 г. е: „По-добри връзки“.

Тя е избрана, за да  подчертае и насърчи синергията между хората и местата, които предлагат своя опит, креативност и отдаденост за повишаване на осведомеността относно устойчивата мобилност и насърчаване на промяната на поведението в полза на активната мобилност, в допълнение към достигането и създаване на връзки между съществуващи групи и нови публики.

Петте стълба на „По-добри връзки“ са:

  • Хора;
  • Места;
  • Пакети;
  • Планиране и политика.

Повече информация можете да намерите на официалната интернет страница на Кампанията на адрес: https://mobilityweek.eu/home/

mail Тематична брошура