След проверка РИОСВ – Бургас предприема действия срещу изграждане на път в местността „Поляните“ до Синеморец


На 26-ти април експерти от РИОСВ – Бургас, съвместно с представител на Община Царево, извършиха проверка по сигнал, постъпил на Зеления телефон на инспекцията, за изграждане на път в местността „Поляните“ в землището на село Синеморец, община Царево, на територията на Природен парк „Странджа“.

Проверката констатира, че на място е направен изкоп (с дължина 200 м, дълбочина 15-30 см и ширина около 4 м). Теренът е стабилизиран частично (около 100 м), валиран с каменна фракция.

Дейността не е съгласувана с РИОСВ-Бургас и е в нарушение на разпоредбите на Закона за защитените територии.

На извършителя е изпратена покана за съставяне на акт за установено административно нарушение и му е дадено предписание да премахне насипаната каменна фракция и да възстанови терена до предишното му състояние в кратък срок.

На територията на община Царево през периода 2021 – 2022 година от екоинспекцията са издадени многобройни актове за установено административно нарушение, от които 6 броя са на Община Царево.