Бургас уведоми Окръжната прокуратура след проверка по сигнал за мъртви делфини


Вчера (6 април) на „Зеления телефон“ на Инспекцията постъпи сигнал за намерени мъртви делфини в контейнер в близост до ОУ „П. Яворов“, ж. к. Лазур в Бургас.

Извършена е проверка съвместно със служители на Пето РУ - гр. Бургас, и представители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Констатира се, че и двата мъртви екземпляра са от вида муткур или морска свиня (Phocoena phocoena) - защитен вид по Закона за биологичното разнообразие.

Взети са биометрични данни. Единият екземпляр е мъжки с дължина на тялото 92 см, а другият - женски с дължина на тялото 91 см. По телата и на двата индивида  има надлъжни разрези в гръбната област с дължина над 60 см, със запазени гръбни перки. И при двете тела са установени липсващи рибици или котлети (Musculus longissimus dorsi), a по гръдните перки на мъжкия екземпляр личат следи от мрежа.

Уведомена е Окръжна прокуратура – Бургас, за произнасяне по компетентност за наличие на извършено престъпление.

Трите вида черноморски делфини – обикновен делфин, муткур и афала, са защитени видове и са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, който забранява обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, както и вземането на намерени мъртви екземпляри. Причинена жестокост или умишлено умъртвяване на гръбначни животни се преследва по Наказателния кодекс. При човешка намеса, довела до смъртта на морски бозайник от защитения вид, се започва производство по Наказателно-процесуалния кодекс.