РИОСВ – Бургас се включва в инициативата на ООН по случай „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА” - 22.03.2022


* Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде.

* Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни.

* Почти цялата течна сладка вода в света е подземна.

* Тъй като изменението на климата се влошава, подземните води ще стават все по-критични.

* Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.

* Подземните води може да не се виждат, но не трябва да остават извън ума.

Какво представляват подземните води?

v  Подземните води са води, намиращи се под земята във „водоносни хоризонти“, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Защо трябва да се грижим за подземните води?

v  Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се зарежда от дъжд и сняг.

v  Замърсяването на подземните води е изключителен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови.

v  На някои места не знаем колко подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.

v  Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?

v  Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

 

Тази година ООН е поставил фокус върху подземните води, като организира  

КОНКУРС НА ТЕМА:

„ПОДЗЕМНИТЕ  ВОДИ – ДА НАПРАВИМ  НЕВИДИМОТО ВИДИМО“

  •  Как подземните води влияят на живота ви?
  •  Има ли достатъчно?
  •  Безопасно ли е?
  •  Какво трябва да се направи, за да се защитят подземните води?
  •  Споделете вашата история за подземните води!
  •  Направете своя филм…
  •  Максимум една минута.
  •  Пейзажна ориентация. 

Участниците  могат да изпратят своите линк към творбите си до седалището на организацията в Женева, където могат да бъдат  отличени или да участват в онлайн изложба.

     На английски или с английски субтитри.
     Не забравяйте да включите хаштаговете 
#MyGroundwaterStory & #WorldWaterDay
     Качете видеото в  YouTube или Vimeo и изпратете връзката на e-mail: mygroundwaterstory@un-igrac.org

Участниците  могат да изпратят линк към творбите си с озвучаване на български език или български субтитри  до  РИОСВ – Бургас, на e-mail: pr@riosvbs.com
 
Срок за предаване: 21.03.2022г.

С включването си в конкурса всеки участник подкрепя каузата за опазване на водите по света и получава онлайн грамота за участие от управлението по водите към ООН.

За повече информация:   https://www.worldwaterday.org/   или   https://vimeo.com/677589172?embedded=true&source=video_title&owner=17465112

World Water Day 2022 - One minute challenge (#MyGroundwaterStory / #WorldWaterDay) from IGRAC on Vimeo.  

Каним всички желаещи да се включят в отбелязването на Световния ден на водата, и с образователни инициативи, които може да споделяте с кратък текст и снимки до 22.03.2022г. вкл. на е-поща: pr@riosvbs.com или тук нашата Фейсбук страница!