Служители на РИОСВ и Община Бургас спасиха защитен вид птица


Служители на РИОСВ – Бургас и Община Бургас спасиха птица от защитения вид Горска ушата сова (Asio otus). Открита е заклещена между улук и стена от външната страна на 6 етаж на жилищна сграда в Бургас.

Със съдействието на Общинска фирма „Благоустройствени строежи” ЕООД - Бургас, с помощта на вишка, птицата е освободена, но има тежка травма на крака, поради което се нуждае от специализирана медицинска помощ. По преценка на експертите совата е транспортирана за лечение и доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” - Стара Загора.

От началото на годината в Бургас това е втората птица в безпомощно състояние, която е предадена на грижите на специалистите от спасителния център. През януари там беше изпратен ранен лебед от вида „Ням лебед“ (Cygnus olor), който също е имал нужда от лечение и грижи.

Двата вида птици са защитени, включени в Приложение №3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие. Те са спасени от РИОСВ – Бургас след сигнали на граждани на „Зеления телефон“ на инспекцията.