РИОСВ-Бургас излъчи победители в конкурса за Световния ден на влажните зони


РИОСВ - Бургас излъчи победители в конкурса за рисунка по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Надпреварата се проведе под надслов „В търсене на забележителности в резерват Ропотамо“. 27 са участниците от Бургас, Ахтопол и Созопол.

Екип на екоинспекцията и читалище „Христо Ботев 1937“ Бургас, оцени рисунките като допусна тези, които изобразяват забележителностите в самият резерват – реката, лилиите и пътеката към тях, Лъвската глава.

Победителите в конкурса ще получат грамоти и информационно-образователни материали, свързани с биологичното разнообразие на контролираната територия. по пощата.

Пълният списък с победителите в конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Бургас на адрес: http://www.riosvbs.com/home/bar/1011

С тази инициатива, приканяме участниците да се включат в последващата за почистване на устието на река Ропотамо, която ще обявим на по-късен етап.