ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА ЧЕРНО МОРЕ


ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА ЧЕРНО МОРЕ

По повод отбелязването на Международния ден на Черно море31 октомври, РИОСВ-Бургас в партньорство с Община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев 1937“ обявяват конкурс за рисунка, на тема “Бъдещето на морето – да опазим животът във водата”. В конкурса могат да вземат участие деца от 7 до 14 години. Желаещите да участват, трябва да се фокусират върху проблема със замърсяването с отпадъци и оцеляването на видовете в нея. Победителите ще бъдат отличени с награди и грамоти, а най-добрите ще бъдат качени във фейсбук и на интернет страницата на РИОСВ.

Рисунките може да изпращате до 28 октомври включително на адреса на НЧ „ХР. Ботев 1937“ (гр. Бургас-8002, ж.к. „Победа“, ул. „Кубрат“, № 7), както и на e-mail адрес pr@riosvbs.com  (на РИОСВ-Бургас).

 

Общи условия за участие:

  • Могат да участват деца от 7 до 14 години от цялата страна;
  • Няма ограничения  за използваните техники. Рисунките трябва да са с размери 35/50 см., без паспарту
  • Рисунките трябва да са свързани с темата “Бъдещото на морето – да опазим животът във водата”;
  • Краен срок за изпращане: 28 октомври 2021 година.

Оценяване и класиране:

  • Рисунките  ще бъдат оценявани и класирани от комисия, съставена от г-жа Златка Бобева - , НЧ „Хр. Ботев 1937“, експерти на РИОСВ – Бургас;
  • Критерии за оценка – актуалност, оригиналност, креативност.

Награди:

  • Обявяване на резултатите и награждаване – 31 октомври 2021 г.;
  • Победителите ще бъдат отлични с предметни награди и грамоти

За повече информация тел.

  • 0895506280,0893049100 – А. Желязова – Секретар НЧ „Хр. Ботев 1937“
  • 0898 754 615 – А. Василева – „Връзки с обществеността“, РИОСВ-Бургас