РИОСВ Бургас и НЧ "Хр. Ботев 1937" ще почистят Укритието за наблюдение на птици в ПР "Атанасовско езеро"