РИОСВ – Бургас обявява конкурс на тема „Моята невероятна лятна ваканция“


Моята невероятна лятна ваканция е темата на националния конкурс за детска рисунка и приложно творчество, организиран съвместно с Община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев 1937“. Конкурсът се провежда за шеста поредна година и цели чрез творчеството си децата да изразят своето отношение към природата и нейното опазване.

В конкурсът могат да участват, всички деца на възраст от 5 до 18 години, разпределени в четири възрастови групи:

1-ва група - от 5 до 7 години/ предучилищна възраст

2-ра група - от 8 до 10 години/ 1 до 4 клас

3-та група - от 11 до 14 години/ 5 до 7 клас

4-та група - от 15 до 17 години/ 8 до 12 клас

 

Рисунките да бъдат нарисувани на картон с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника.

Приложните творби да бъдат изработени с екологични материали по избор на участниците, с размери по желание, удобни за транспортиране и подреждане на маси, стативи и други подходящи места за предстоящата изложба към конкурса.

На гърба на всяка творба, следва да има информация за:

  • Трите имена на участника, възраст и клас.
  • Населено място, училище или извънучилищно звено/школа.
  • Телефон и e-mail за контакт на ръководителя/учителя, родителя на детето.
  • Прикачена Декларация за личните данни по образец

Творбите ще се приемат до 15 октомври 2021 г. на адрес:гр. Бургас, 8002 кв.”Победа”, ул.”Кубрат” № 7 Получател: Народно читалище ”Христо Ботев 1937” - Бургас

Контакти: nani_jelqzova@abv.bg, телефон за връзка: 0895 506 280 и pr@riosvbs.com 0885 550 423 – Албена Василева, РИОСВ-Бургас

Награждаването ще се състои на 22 октомври в залата на НЧ ”Хр. Ботев 1937” – Бургас, при възникване на извънредна епидемиологична обстановка, наградите ще бъдат изпратени по куриер:

Според мнението на журито, ще бъдат присъдени:

  • Грамоти, медали и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи от Община Бургас и НЧ ”Христо Ботев 1937” - Бургас
  •  Грамоти за ръководители, с най-много наградени участници от школа
  •  Грамоти и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в IV-те възрастови групи за творби с екологична насоченост от РИОСВ-Бургас.
  •  Публикация в Онлайн списание “Щъркел“ на наградените творби.