На 14 август ще отбележим 41-ият рожден ден на Атанасовско езеро


 

 

 

Регионална инспекция по околната среда и води (РИОСВ) – Бургас  в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) по LIFE проект „Лагуната на живота“, Община Бургас, Черноморски солниц АД, БДЗП и Заедно 2011 организират специален празник по случай 41-ият рожден ден на резерват Атанасовско езеро.  Всички желаещи са поканени да се включат в празника „Панаир на солта и Рожден ден на Атанасовско езеро“, на 14 август от 17:00 до 22:00 часа.

Атанасовско езеро е поддържан резерват, защитена местност, Рамсарско място, а заедно с прилежащите земеделски земи и Натура 2000 зона. То е пример за симбиозата между природата и човека, и за това какви възможности предлага една Натура зона и как от нея могат да се извличат разнообразни ползи - чрез солта, лугата, лечебната и естетична й стойност и др.