РИОСВ-Бургас провери сигнал за натрупани водорасли на буна в кв. Сарафово


На 8 юни, експерт от РИОСВ-Бургас, извърши незабавна проверка по сигнал за събрани водорасли на крайбрежната буна в кв. Сарафово. Установени са натрупани в неохраняемата част на морски плаж „Сарафово“ значително количество водорасли. Извършената дейност не отговаря на определението за депониране на отпадъци, съгласно закона за управление на отпадъците и не представлява нарушение. Предвид създаденият дискомфорт за гражданите, ще бъдат дадени указания на всички концесионери за ограничаване на временното съхраняване преди предаване за депониране.

По служебен път е получена информация от Община Бургас, че през миналия летен сезон писмено са дадени указания на концесионера да събира временно водораслите за оттичане на водата преди предаването им за депониране. Относно движението на механизация по морския плаж, РИОСВ-Бургас няма отношение, тъй като този плаж не е в защитена територия и в защитена зона. Компетенциите за това са на министерството на туризма, съгласно закона за устройство на черноморското крайбрежие.

В момента на инспекцията не е имало присъствие на работници или представители на концесионера на плажа, нито тежка техника, а само следи по пясъка.