Започна Седмицата на гората 5-11 април 2021


Децата от  група "Слънце" в  ДГ "Валентина Терешкова", с. Ярджиловци с учители Доника Груева и Ивина Иванова ни изпратиха своите картини от природни материали, по случай старта на Седмицата на гората.

Инициативата възниква през далечната 1911 г. в изданието на Дружеството на българските лесовъди „Горски преглед“ е мотивирана идеята за Празник на гората, който да залегне в уредбата на новия Закон за горите. Законът да уреди два празника на залесяване през годината – единия през есента, а другия през пролетта – в които всеки по-възрастен от 15 г. български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в определените от лесничействата места." Празникът на залесяването се превръща в Седмица на гората през 1934 г. Идеята е лесовъдите от всички райони на страната да се нагърбят с разяснителна дейност за значението на горите и залесяването, а трудовата седмица на учащите се да се превърне в седмица по залесяването. Така от 12 до 22 април 1934 г. се провежда първата Седмица на гората в България.