Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони


Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони

РИОСВ-Бургас отбеляза Световния ден на влажните зони дистанционно с учениците от 2е клас в ОУ „Братя Миладинови“.

Чрез класният им ръководител Диана Иванова, беше представена презентация, която ги запозна с влажните зони в Бургаски регион, а за награда всички получиха пъзел на Поддържан резерват „Атанасовско езеро“ – най-богатото на птици място в България (333 вида от 409 срещащи се на територията на цялата страна).

Всяка година на 2-ри февруари България и останалите 171 държави-членки на Рамсарската конвенция отбелязват Световният ден на влажните зони с цел повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони, като се акцентира с различна конкретна тема/мото на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата.

Темата за 2021 година е „Влажни зони и води“. Светът е в нарастваща водна криза, която заплашва хората и планетата. Използваме повече вода, отколкото природата може да възстанови, унищожаваме екосистемите, от които водата и целият ни живот зависят най-много.