"Влажните зони и водата" е темата в Световния ден на влажните зони 2-ри февруари 2021 г.


„Влажните зони и водата“ е тазгодишната тема в Световния ден на влажните зони, която има за цел да насърчи действията за възстановяване на сладката вода.

Изправени сме пред нарастваща сладководна криза, която заплашва хората и в цялост нашата планета. Използваме повече сладка вода, отколкото природата може да попълни, унищожаваме влажните зони (това са: естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода), в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. 

Кампанията през 2021 година, подчертава приноса на влажните зони за количеството и качеството на сладководните води на нашата планета. Водата и влажните зони са свързани в неразделно съжителство, което е жизненоважно за живота, нашето благосъстояние и здравето на нашата планета.