РИОСВ – Бургас отличи 60 детски творби в конкурса за рисунка и приложно творчество


Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас, съвместно с Община Бургас, Народно читалище „Христо Ботев“ и Рисувалня „Елфина“ проведоха конкурс за животните и тяхната среда на живот.

„Моите приятели - животните“ за рисунка и приложно творчество се проведе за втора поредна година в три възрастови групи. В него взеха участие над 550 творби от 22 населени места в страната.

Отличените 60 творби са на участници от Бургас, Варна, Габрово, Дряново, с. Дебелт (община Средец), Дупница, Кърджали, Малко Търново, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, с. Ръжена (община Казанлък), Свети влас, с. Самуил (община Разград), Сливен, Свищов, София, Тутракан, Търговище, Червен бряг, Шумен.

Унищожаването на местообитанията, като обезлесяването и развитието на селското стопанство в дивата природа, приближава  дивите животни до хората. Конкурсът фокусира вниманието ни към опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда.