Пленер „По пътеката на саблеклюна 2020“ ще се състои на Укритието за наблюдение на птици към ПР „Атанасовско езеро“


На 10 септември от 11 часа на Укритието за наблюдение на птици към поддържан резерват „Атанасовско езеро“ ще посрещне младите художници от Приложен кръжок при Народно читалище (НЧ) “Антон Страшимиров 1980“, Школа при НЧ “Асен Златаров 1940“, Школа при НЧ “Фар 1946“, Рисувалня “Елфина“ - Бургас и Любителска формация “Фантазия“ при НЧ “Хр. Ботев 1937“ Бургас на пленер „По пътеката на саблеклюна 2020“.

Експерти от РИОСВ - Бургас ще изнесат беседа на тема: 40 години Поддържан резерват "Атанасовско езеро" пред участниците в пленера, който е съпроводен с конкурс „По пътеката на саблеклюна 2020“ и се провежда за втора година. Основната му цел е да повиши осведомеността на участниците и да подчертае нуждата от опазване на птиците и местообитанията им.

Инициативата се провежда със съдействието на Община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев – 1937“-Бургас.