РИОСВ Бургас награди ученичка в екологична конференция


 

Милена Ярмова, главен експерт по „Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони“ в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас, награди участничката Цветелина Станева от Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ за доклад на тема „Електромобилите срещу петролната зависимост“ в IV национална екологична конференция  „Да мислим екологично за бъдещето“ 2020, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.