РИОСВ – Бургас отбеляза Денят на околната среда


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас отбеляза Денят на ОС с малчуганите от група „Моряче“ в детска градина „Звездица Зорница“ със засаждане на подправки в биоградинката на детското заведение.

Учениците от 3в клас с класен р-л Мариана Славова от ОУ „Антон Страшимиров“ се включиха в инициативата дистанционно с постерна сесия на защитени растения и животни – Виж.

С електронната книжка „Красотите на Странджа, погледнати през моя балкон“, Станимира Михайлова от същия клас, ни изненада за Деня на еколога - Виж

Екоинспекцията поощри бъдещите еколози с образователни екоигри, плакати със защитени видове животни, растения и грамоти.

Тази година, темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието –призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата.

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature. Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Нека се обединим в името на природата!

 

Пресцентър