ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА LIFE ЗА 2020 ГОДИНА


Програма LIFE набира проектни предложения за 2020 година. Информация за публикуваната покана е  достъпна на интернет страниците: www.life-bulgaria.bg и на ec.europa.eu/easme/en/life.

Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) организира информационен ден по Програмата на 30.04.2020 г. Предоставена е възможност на заинтересованите бенефициенти за участие. Подробности относно on-line информационния ден са публикувани на ec.europa.eu/easme/en/life.

Информация относно датата и начина на провеждане на информационния ден и в България ще бъде предоставена допълнително.