от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 е работното време на фронт-офиса в РИОСВ-Бургас до приключване на извънредното положение


       Заповед № РД-37 от 30.03.2020 г на Директора на РИОСВ-Бургас