РИОСВ - Бургас изнесе открит урок в детска градина „Звездица“


В рамките на инициативата „Обичам природата и аз съм част от нея“ днес експертите от РИОСВ - Бургас Албена Василева - „Връзки с обществеността“, Милена Ярмова и Станислав Георгиев - „Биоразнообразие, защитени зони и територии“, бяха гости на детска градина „Звездица“. Те бяха посрещнати в детското заведение, където запознаха децата от трета група с птиците в Атанасовско езеро и дивите животни. С послание към малчуганите да се грижат за околната среда и да приобщят своите родители в съхраняването на природата в края на открития урок децата получиха ранички с логото на инспекцията.