РИОСВ - Бургас изнесе беседа за прелетните птици в рамките на пленер „Розово фламинго“


В рамките на пленера „Розово фламинго“ експертът „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас Милена Ярмова изнесе беседа за прелетните птици и хабитати в Бургаски регион. Срещата с децата от читалище „Хисто Ботев-1937“ с ръководител Атанаска Желязова се състоя миналата седмица в укритието за наблюдение на птици на поддържан резерват „Атанасовско езеро“.

В пленера взеха участие 12 талантливи млади художници, чиито творби са изложени в залата на читалитещо и могат да бъдат разгледани до 13 септември. След тази дата картините от пленера ще обогатят фонда на РИОСВ - Бургас.