На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда


Темата на Световния ден на околната среда – 5 юни за 2019г. е „Замърсяване на въздуха - Не можем да спрем да дишаме, но ние можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха". Мотото на кампанията "Заедно можем да спрем замърсяването на въздуха" акцентира върху индивидуалната роля на всеки човек в борбата срещу замърсяването на въздуха. Тазгодишното издание на Световния ден на околната среда насочва вниманието на световната общественост към влиянието на замърсеността на въздуха върху здравето на човека и растежа на икономиката.

Световният ден на околната среда е провъзгласен на 15 декември 1972 г. на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция. Тогава е приета декларация за околната среда, която е и първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята. В своята резолюция общото събрание призовава държавите и организациите, членуващи в ООН, ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, демонстриращи стремежа им за опазване и подобряване на околната среда.

Повече информация за инициативата в световен мащаб можете да намерите на адрес: www.worldenvironmentday.global