Бургаски ученици и екоексперти отбелязаха Световния ден на пчелите


Децата от подготвителна група със старши учител Атанаска Недева, първи и трети клас на ОУ „Св. Климент Охридски“ в кв. Рудник, общ. Бургас посрещнаха гостите от РИОСВ – Бургас с презентация за пчелите и макети на пчелни кошери. Така бе отбелязан световният ден на тези трудолюбиви и неуморни работнички пчелите.  Отново основната тема на деня беше опазването на околната среда, като за целта училищния двор беше почистен, с материали осигурени от РИОСВ-Бургас.

 

20 май се чества като Световен ден на пчелите, обявен с резолюция на ООН през месец декември 2017 г., с цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, припомняйки фразата на Алберт Айнщайн, която гласи, че ако изчезнат пчелите от света, след около 4 години няма да има човечество, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята.