Ученици от езикови гимназии посетиха РИОСВ – Бургас


Ученици от клуб „Химията – занимателна и практична“ от руска гимназия „Васил Левски“ с ръководител Десислава Стайкова-Маринова

 

и от клуб „Химия“ на английската езикова гимназия „Гео Милев“ с ръководител Галя Маринова, посетиха РИОСВ и Регионалната лаборатория към ИАОС.

В РИОСВ учениците се запознаха с работата на служителите и как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда. Експертите Милена Ярмова и Станислав Георгиев от направление „Биологично разнообразие” им разказаха за  защитените зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000”, а Ивелина Миндова – експерт „Качество на водите от Регионална лаборотария към ИАОС, обясни различните методи за анализ в лабораторията.