РИОСВ и Рeгионална лаборатория - Бургас стартираха Седмицата на природните науки в руската гимназия „Васил Левски“


РИОСВ и Регионална лаборатория - Бургас дадоха старт на Седмицата по природните науки. В профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“, тя започна с дискусия свързана с работата на институциите за осъществяване на контрол и мониторинг в околната среда на регионално ниво.

Ръководителят на Регионална лаборатория Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда – София, инж. Тодор Михалев –представи дейността на лабораторията, работата на измервателните уреди за атмосферен въздух газанализатори, както и различните методи за анализ.

Седмицата на природните науки, ще продължи  с презентация от екоинспекцията, за защитените зони и биологичното разнообразие.