Директорът на РИОСВ-Бургас награди ученичка в екологична конференция


Представители на РИОСВ-Бургас, в лицето на инж. Тонка Атанасова - Директор и Милена Ярмова - главен експерт в инспекцията, бяха официални гости и участници в III–та Конференция за студенти и ученици: „Да мислим екологично за бъдещето“, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда“, към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Конференцията се проведе в периода 20-22.03.2019 г. в Културен център „Морско казино“, гр. Бургас и в нея се включиха над 70 участници от цяла България.

Специалната награда и грамота на екоинспекцията, получи 12-токласничката Емилия Костова от ПГХТ „Академик Н. Д. Зелинский“, за доклад на тема: „Екологичен мониторинг“. Наградата бе връчена от Директора на РИОСВ-Бургас.