РИОСВ-Бургас спаси защитен вид птица


След постъпил сигнал за птица в бeзпoмoщнo cъcтoяниe в к-с „Лазур“, РИОСВ-Бургас извърши незабавна проверка.

Установи се, че птицата е млад женски екземпляр oт вида Тръноопашата потапница и не може да лети. Птицата е изпратена за лечение в „Спасителния център за диви животни“ в Стара Загора.

Тръноопашатата потапница е защитен вид, включен в Закона за биологичното разнообразие. В България се среща през зимата във влажните зони по морското крайбрежие, като най-голямото зимовище за страната е езерото Вая.