11 декември – Международен ден на Планините


Всяка година на 11 декември в цял свят се отбелязва Международният ден на Планините. Началото му е поставено от решение на Общото събрание на ООН през 2002 година.

Основната идея е да се насочи вниманието на хората към това колко са важни планините за живота на планетата, както и да се предприемат инициативи за опазването и положителната им промяна.

За кратко време инициативата повишава глобалната осведоменост за значението на планините, стимулира основаването на национални комитети в 78 страни и подпомага създаването на Международно партньорство за устойчиво развитие на планинските региони, известно като Партньорство за планините, учредено на 2 септември 2002 г. в Йоханесбург.

Все повече хора започват да осъзнават, че Планините са еко системи, които имат глобално значение, като източник на чиста вода – между 60% и 80% от прясната вода идва от там. Дори някои от най-големите мегаполиси в света – като Рио де Жанейро, Ню Йорк и Токио, разчитат на прясната планинска вода.

Планините заемат близо 1/4 от повърхността на Земята и са дом на повече от 720 милиона души. В планините се наблюдава и огромно биологическо разнообразие. Те са и своеобразен ресурс на културно многообразие, знания и наследство.

В целия свят, както и в България, Планините са мястото, което ни дава пълноценна почивка.

В резултат от замърсяването на околната среда, населението в планинските райони все по-често се сблъсква със суша и глад. Увеличава се броя на свлачищата, наводненията и други стихийни бедствия. Последствията от тези проблеми водят до регионални конфликти и загуба на човешки потенциал.

Природата е нашият дом! Нека не я унищожаваме. Опазването на красивата ни природа и чистотата и зависи най-вече от добрата воля на всеки от нас. Нека не си ти причината за разрушаването на прекрасната хармония, която цари в Планината. Не оставяй на земята нищо друго, освен отпечатъка от своите обувки. Не пали огън на непозволени места и бъди сигурен, че е загасен напълно преди да си тръгнеш. Не изхвърляй боклуци в природата – те ще останат там завинаги.