Министър Димов и кметът на Бургас започнаха поредица срещи за чистотата на въздуха в града


Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас Димитър Николов започнаха днес поредица разговори с големите промишлени оператори на територията на общината във връзка с чистотата на въздуха в града. Първата среща беше с ръководството на дървопреработвателното предприятие „Кроношпан“. Тя беше проведена в РИОСВ-Бургас и в нея участваха и народните представители Димитър Бойчев, Диана Саватева, Ася Пеева и общинският съветник Георги Дракалиев.

Министърът и кметът поставиха конкретни изисквания за подобряване работата на предприятието и предупредиха, че дейността му зависи от връщането на доверието на гражданите. Те изискаха в процеса на промяна на Комплексното разрешително на завода да бъдат въведени най-добрите налични техники за всички пречиствателни устройства на територията на „Кроношпан“.  До 10 декември предприятието трябва да представи график с етапите на въвеждане в експлоатация на новите техники. Поетапното въвеждане трябва да започне веднага, а всички мерки да са изпълнени не по-късно от ноември 2019 г. До края на зимата проектът на ново Комплексно разрешително трябва да бъде представен на гражданите на Бургас за обществено обсъждане.

По изричното настояване на кмета на общината в Комплексното разрешително ще се изисква постоянен, непрекъснат мониторинг  на емисиите от комина на предприятието.  Община Бургас ще изпрати искане чрез Изпълнителна агенция по околна среда  (ИАОС) до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) за включване на новоизградената станция в комплекс „Славейков“ в националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ). По искане на община Бургас, ИАОС вече предостави за постоянно ползване допълнителна мобилна станция за имисионни измервания на качеството на атмосферния въздух в града. Така акредитираните от ЕАОС станции за измерване на КАВ в града станаха четири. За по-голяма прозрачност, общината ще предостави възможност на експерти, излъчени от гражданите, да валидират постоянно първичните данни от станцията в комплекс „Славейков“. Данните от новата станция вече са достъпни и на интернет-страницата на община Бургас. Предстоят срещи и с ръководствата на „Лукойл Нефтохим“ - Бургас и други промишлени предприятия.

МОСВ