РИОСВ с открит урок по компостиране


Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас проведе вчера открит урок с децата от група „Моряче“ в детска градина „Звездица Зорница“. Инициативата е в рамките на кампанията „Европейска седмица за намаляване на отпадъците“ и  се провежда под патронажа на Министерството на околната среда и водите и Асоциацията на еколозите от общините в България.

Експертите запознаха децата с възможностите за домашно компостиране на отпадъците от плодове и зеленчуци и намаляване на отпадъците от опаковки.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) се провежда под патронажа на ЕК и цели да популяризира концепцията за предотвратяване на генерирането на отпадъци чрез координиране на дейности на територията на цяла Европа и извън нея, осъществени от различни участници (публични институции или местни власти, асоциации и НПО и европейски мрежи, бизнеса / индустрията/, учебни заведения и др.), насочени към различни целеви аудитории ( широката общественост, служители, ученици и др.).

Преди всичко, ЕСНО има за цел да насърчи устойчиви дейности за предотвратяване образуването на отпадъци, да се повиши информираността отноно стратегията и политиките за за предварително предотвратяване и намаляване на отпадъците в ЕС и неговите държави-членки, да се превърне концепцията за намаляване на отпадъците в реалност; да подтикне и мотивира възможно най-много хора да предприемат действия, чрез практическа информация за действия и поведенчески промени, които ще доведат до промяна, да покаже на прякото въздействие на консумацията върху климатичните промени и околната среда, и накрая да се подчертаят връзките между намаляване на отпадъците и устойчивото развитие.