На пресконференция ще бъдат отчетени резултатите от контролната дейност през летния сезон 2018 г


На 30 октомври (вторник) от 11 ч., в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас на пресконференция ще бъдат отчетени резултатите от съвместната контролна дейност на РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция “Черноморски район“ през летния туристически сезон - 2018 г.

 

РИОСВ-Бургас - 056/ 813 205

Басейнова дирекция „Черноморски район“ - 052/ 687 462