Грузински студенти гостуваха на РИОСВ - Бургас


Грузински студенти гостуваха на РИОСВ - Бургас

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас посрещна грузински студенти в рамките на проект „Млади лидери за защита на природата“. Проектът има за цел да обучи младежи в опазването на природата. Той се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците съвместно с Birdlife international - Грузия и Турция.

Гостите от Грузия представиха основните законодателни инструменти, разработени  в сферата на опазване на природата. Експерти от инспекцията запознаха студентите с нормативната база и дейността на отделите по съответните компоненти и фактори на околната среда. Особен интерес предизвика работата на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони“. Срещата приключи с интересна дискусия за предизвикателствата в работата на контролния орган за подобряване състоянието на околната среда и постигнатите резултати.