РИОСВ-Бургас разреши събирането на максимум 1800 кг блатно кокиче


Със заповед на министъра на околната среда и водите от 30.04.2017 г. на основание чл. 115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие се разрешава събиране на листно-стъблена маса от блатно кокиче в защитена местност „Калината“ в землището на с. Кошарица, общ. Несебър до 1800 кг.

Във всички останали находища, контролирани от Регионалната инеспекция по околната среда и водите – Бургас се забранява ползването на блатно кокиче в защитените местности „Блатото” в землището на гр. Созопол, „Чаирите” в землището на с. Горица, „Блатата” в землището на с. Лозенец и находище в с. Присад.

В областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен има 16 находища на вида, за 15 от които през тази година е в сила забраната за ползване.

Надземната част на блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, който се използва като съставка на уникалния лекарствен препарат – нивалин. Той е открит от д-р Димитър Пасков през 1956 г. и се смята за едно от най-големите български научни постижения на 20 век.

В страната са описани 40 находища, в които до 1970 г. са се добивали до 15 т суровина, но през последните години запасите от вида намаляват рязко поради промените в климата. Затова всяка година министърът на околната среда и водите определя къде и колко може да се бере.

Към начина на събиране има строги изисквания – растението се изрязва на височина 5-7 см над земята, а 20-30% от площите трябва да се оставят непокътнати. Причината е, че от едно и също място може да се събират билки през една година, а при продължително засушаване - още по-рядко. Любопитно е също, че популациите по р. Дунав не съдържат галантамин.

Санкцията за незаконно бране и търговия с кокичета е до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 за юридически. Контролът се извършва от РИОСВ.