РИОСВ-Бургас проведе практическо обучение за студенти


Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас (РИОСВ – Бургас) посрещна студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Екологичен мениджмънт“ при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас в Укритие за наблюдение на птици при Поддържан резерват „Атанасовско езеро“.

С експерт от екоинспекцията беше проведено практическо занятие за защитените територии и режимите по тяхното опазване. Младите еколози първокурсници се запознаха с интересната флора и фауна и уникалното богатство на бургаския резерват. Студентите имаха възможността да наблюдават различни видове птици, да се запознаят с характерните особености на защитените видове и да се разходят по „Пътеката на саблеклюна“.