Административното обслужване на РИОСВ-Бургас се премести на първия етаж


От днес (2 април 2018 година), административното обслужване на физически и юридически лица в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, се осъществява чрез изградения Фронт офис на 1 етаж, с вход откъм паркинга на инспекцията.

 

Административното обслужване включва подаване и получаване на документи от гражданите, тяхната проверка и завеждането им, заплащане на таксата за желаната услуга (ако има такава), предвижване на документите до съответните Бек офиси.

Тук можете да получите информация за реда и начина на извършване на услугите, необходимите документи и такси за съответната услуга. При извършване на административни услуги, се спазват сроковете предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, Наредба за административното обслужване в съответните нормативни актове, въз основа на които се предоставят.

 

Работно време: 09:00-17:30 ч.

 

Фронт офис

гр. Бургас – 8000

к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67