Няма бедстващи щъркели на територията на РИОСВ – Бургас


Няма бедстващи щъркели на територията на РИОСВ – Бургас. Това установи проверката на екипи от експерти на екоинспекцията във връзка с получени сигнали от граждани за бедстващи птици от защитения вид бял щъркел. Екип от РИОСВ и Регионалната дирекция по горите в Бургас обходи района на община Айтос, където  не са намерени бедстващи щъркели – всички птици са били в добро състояние и са се  хранели.

Обходен беше и районът на община Средец – град Дебелт и селата Константиново, Росеново, Драчево и Дюлево. Проверката там не установи бедстващи птици. Присъствали са и подателите на сигналите, които са се убедили, че птиците са в добро състояние и не бедстват.  При огледа са наблюдавани щъркели, които вече са в гнездата си.

Важно е да се знае, че от помощ се нуждаят само падналите на земята щъркели, допускащи хората до себе си. В такива случаи следва хората да  сигнализират  РИОСВ, общината или горските стопанства .