В РИОСВ бяха обсъдени мерки за по-чист въздух в Бургас


В екоинспекцията се проведе работна среща, инициирана от община Бургас по повод организиран протест в почивните дни срещу мръсния въздух в града. Участваха представители на РИОСВ, общината, РЗИ, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Кроношпан България“ ЕООД, общински съветници, зелени организации и граждани. Обсъдени бяха мерки за подобряването на качеството на въздуха в града.

Община Бургас пое ангажимент да осигури подходящ терен за изграждането на станция за мониторинг на въздуха в жилищен комплекс „Славейков”. Изграждането ще бъде финансирано от „Кроношпан България” ЕООД.

РИОСВ – Бургас ще изиска информация от всички предприятия, от чието производството се отделят миризми . Инспекцията пое ангажимент да предостави на ОбС протоколите от измерване на ФПЧ на двамата оператори от 2016 и 2017 г.

Подкрепена беше идеята за създаване на карта, върху която да се маркират потенциалните замърсители.

Предстои втора среща, на която ще се представят данните от изследването и набележат конкретните мерки.