РИОСВ - БУРГАС обявява Регионален ученически конкурс „Земята е за нас – ние сме за Земята“


По повод Международния ден на Земята – 22 април,

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас

обявява

Регионален ученически конкурс

„Земята е за нас – ние сме за Земята“

 

І. РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да участват деца от детски градини и ученици от І до ХІІ клас, разделени в четири групи:

  • І група – детски градини

  • ІІ група – І – ІV клас

  • ІІІ група – V – VІІ клас

  • ІV група – VІІІ – ХІІ клас

ІІ. ЦЕЛ:

Конкурсът ще даде възможност за изява на младите хора, ще стимулира техният интерес към планетата Земя и ще представи личната им позиция и отношение към опазването и използването на природните ресурси.

ІІІ. ФОРМАТ ЗА УЧАСТИЕ:

  1. Художествени текстове – есе, приказка, импресия, стихове, гатанки.

  2. Картичка – създаване на поздравителна картичка с послание в електронен вариант или на хартиен носител.

  3. Мултимедия – създаване на клипове и презентации.

ІV. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА – 13.04.2018 г.

Материалите на хартиен носител, да се представят или изпратят на адрес: РИОСВ – Бургас, 8000 – гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, за „Връзки с обществеността“.

Мултимедийните материали и електронните картички, да се изпратят на следната електронна поща: riosvbs_pr@abv.bg

*** Всички участници задължително да надпишат и/или прикачат на файл: име и фамилия; клас; ръководител и телефон за контакт с него; училище, школа и точен адрес за получаване на награда (ако се присъди такава); телефон и e-mail на училището или организацията, която представя.

Най-добрите творби ще получат грамоти и награди, а победителите от всяка възрастова група ще спечелят екскурзия до резерват „Ропотамо“ и природен парк „Странджа“.

Във Фейсбук страницата за информационно-образователни дейности на РИОСВ – Бургас ще бъдат публикувани албуми с произведенията, имената и училището на авторите, участвали в конкурса.

Награждаването ще се състои на 20 април в залата на РИОСВ – Бургас.

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

 

РИОСВ – Бургас пожелава успех на всички участници!

 

За допълнителна информация: тел. 0885 550 423 и е-адрес: riosvbs_pr@abv.bg – Албена Василева - „Връзки с обществеността“

Условията в конкурса може да видите: ТУК