Обучение по програма Life се проведе в РИОСВ – Бургас


В заседателната зала на РИОСВ – Бургас се проведе обучение на потенциални бенефициенти по програма Life на 14 февруари 2018 г. На обучението беше представена новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма Life, новите правила, препоръки и насоки на ЕАСМЕ за изпълнение и отчитане на проекти, ресурсите на интернет сайта на Програма Life, както и новосъздадения сайт на български език http://www.life-bulgaria.bg/.

В обучението взеха участие представители на бизнеса, общини, образователни институции, неправителствени организации и студенти.