12 август - Рожден ден на ПР "Атанасовско езеро" - 2017 г.