РИОСВ - Бургас препоръчва на гражданите да се възползват от възможността за заявяване на административни услуги по електронен път


Във връзка с предприемане на мерки за ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19 и препоръки, разписани от Националния оперативен щаб за превенция от COVID-19, Ви уведомяваме, че:

РИОСВ-Бургас препоръчва на гражданите да се възползват от възможността за заявяване на административни услуги по електронен път.

Образци на заявленията могат да бъдат изтеглени от страницата на РИОСВ-Бургас, секция Административни услуги » Формуляри и Образци

Попълнените образци на заявления, заедно с необходимите придружителни документи (скици, нотариални актове и др.) можете да изпращате: 

·  на email: riosvbs@unacs.bg

· чрез пощенски оператор, без да е необходимо посещение в сградата на администрацията.

Жалби и сигнали се приемат на тел: 056/ 813 212  (всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч), при аварийни ситуации в извънработно време: 0889 096 577. 

Центърът за административно обслужване продължава да работи, като са предприети необходимите мерки за дезинфекция на помещенията. 

Консултациите с експерти от администрацията се извършват по телефон или email.