РИОСВ-Бургас глоби нарушителя на плаж „Ахтопол-север“


В отговор на твърденията на местни медии, че няма предприети действия за разораването на дюните на плажа "Ахтопол-север", Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас информира, че е образувано административнонаказателно производство, съставен е акт на нарушителя по реда на закона за защитените територии, издадено е наказателно постановление, като санкцията е в размер на 1000 (хиляда) лева. Наказателното постановление не е обжалвано и санкцията е платена.