Детелина Иванова е новият директор на РИОСВ-Бургас


Детелина Иванова е новият директор на РИОСВ – Бургас, считано от 14.08.2020 г. 

Преди това е оглавявала отдела по „Биологично разнообразие и защитени територии“ в инспекцията.