Литературен конкурс "Мими Праматарова 2020" на тема: "На другия ден след COVID 19 – ....


Национален доверителен екофонд
Дирекция „Национален парк Рила“
Фондация „Екологичен форум плюс”
ОБЯВЯВАТ
За четиринадесета поредна година
Национална награда за природозащита
Мими Праматарова 2020
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА
На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“
в поведението ни към околната среда
Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.
Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 25.05.2020 г.
Наградите ще се обявят на 05.06.2020 г.
http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/
http://ecofund-bg.org