РИОСВ-Бургас призовава гражданите да използват електронните услуги на администрацията


РИОСВ-Бургас призовава гражданите да се възползват от възможността за заявяване административни услуги по електронен път, на e-mail: riosvbs@unacs.bg или чрез пощенски оператор, без да е необходимо посещение в сградата на местната администрация. Препоръката е заради мерките, разписани от Националния оперативен щаб за превенция от коронавирус COVID-19.

Жалби и сигнали се приемат на тел: 056/813-212 и при аварийни ситуации в извън работно време: 0889 096 577

 

Центърът за административно обслужване продължава да работи, като са предприети необходимите мерки за дезинфекция.

Заповед РД-24/09.03.2020 на Директора на РИОСВ-Бургас