Експерти на РИОСВ-Бургас извършват извънредни проверки по подадени сигнали


Във връзка с постъпили сигнали на граждани от различни точки на гр. Бургас за усетени миризми на газ и нефтопродукти, експерти на РИОСВ – Бургас извършват извънредни проверки  на  мястото на подадените сигнали. Извършват се измервания за качеството на атмосферния въздух с мобилна апаратура GASMET, съвместно с Регионална лаборатория–Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - София. Резултатите от проверките ще станат ясни, след приключването им, до края на работния ден.