Заповед № РД-341 от 24.04.2019 на Министъра на околната среда и водите за ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2019


Заповед № РД-341 от 24.04.2019 за ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2019 г.