РИОСВ – Бургас организира информационен ден по Покана 2019 на Програма LIFE


На 24 април 2019г. (сряда), РИОСВ – Бургас в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС, организира информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявяването на 4 април, на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година.

Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.

Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, регистрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални структури и др.), представители на бизнеса (частни търговски организации - без едноличните търговци), частни нетърговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.

Информационният ден по Покана 2019 за набиране на проектни предложения по Програма LIFE е отворен за всички потенциални кандидати, които имат проектни идеи за дейности в областта на околната среда и климата. 

 Информационният ден, ще се проведе на 24 април от 10:00 ч. в сградата на РИОСВ – Бургас, зала – ет. 3.

Дневен ред на събитието - Изтеглете и  Регистрационната  форма за участие - Изтеглете