ПР "Атанасовско езеро" - Укритие за наблюдение на птици


Международен ден на птиците - 1 април 2017
Международен ден на птиците - 1 април 2017
Международен ден на птиците - 1 април 2017
Международен ден на птиците - 1 април 2017
Международен ден на птиците - 1 април 2017